G4s biedt ook opleidingen aan om de brandveiligheid te verhogen. Één van deze cursussen is opleiding manschappen A. Hierbij leren deelnemers vier verschillende kerntaken die medewerkers van de brandweer moeten beheersen. De eerste kerntaak is brandbestrijding. Hierbij leren cursisten om een brand te doven en hoe brandgevaarlijke situaties te herkennen zijn. Op die manier leer je niet alleen maar hoe je brand moet bestrijden, maar wordt je ook bekend met de preventie van het uitbreken van brand. De tweede belangrijke kerntaak van een medewerker van de brandweer is technische hulpverlening. De derde kerntaak is gericht op hulpverlening wanneer er sprake van een aanslag of ongeval waarbij gevaarlijke stoffen in het spel zijn. Je leert hoe je moet optreden als chemische dampen of vloeistoffen vrij zijn gekomen en een gebied mogelijk besmet is geraakt. Het vierde en laatste kernpunt is ondersteuning bij waterongevallen. In Nederland is er heel wat water. Om die reden is het belangrijk dat je als medewerker van de brandweer weet hoe je hulp kunt bieden als er een ongeval plaatsvindt op het water of wanneer er sprake is van een overstroming.

De opleidingen van G4s voldoen aan landelijke eisen
De opleiding manschappen A voldoet aan landelijke eisen die vastgesteld zijn door het Landelijke Functiehuis Brandweer. Mensen die de opleiding hebben afgerond zijn in staat om te werken op een standaard bepakte tankautospuit. Als je de cursus voltooid dan ben je gecertificeerd om te werken voor een brandweerkorps. Dat geldt voor zowel een gemeentebrandweer of een bedrijfsbrandweerkorps. Bij G4s wordt er uiteraard aandacht besteed aan de theorie. Bij vrijwel alle cursussen wordt echter de meeste tijd besteed aan de praktijk. Door het opzetten van realistische scenario’s leer je als hulpverlener het beste hoe het is om iemand te helpen die in een noodsituatie zit. Bij G4s worden op speciale locaties echt noodsituaties zo realistisch mogelijk nagebootst.

Leer de kerntaken van de brandweer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *